[1]
Akhmad Jufri, Sahri, and Moh Huzaini, “Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, ekonobis, vol. 8, no. 1, pp. 60-82, Mar. 2022.